A+
A
A-
.
strona główna
Cont top 1926c3eee76028e567afdb32b034398b443dbc953a84e51dbc084b47c23022a0 Cont bottom 5275d8eab025ffbe51840bed7cc1fe12b2e77a5e49312f263efa2a9ddccd31df

2019-11-25

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Dodano Trojanowski Bartosz godz. 10:02


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, trwających od 29 listopada 2019 r. do 8 stycznia 2020 r. Podczas konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z projektem Strategii oraz wyrażenia swoich uwag i wniosków, które można przekazać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag:

  • drogą elektroniczną na adres: pr@lodzkie.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

lub ustnie do protokołu w Departamencie Polityki Regionalnej ul. Tuwima 22/26, pok. 612, w dniach pracy Urzędu od godziny 8:00 do 16:00.

Podczas konsultacji społecznych przewidziane są także spotkania w regionie z przedstawicielami różnych środowisk m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi wg następującego harmonogramu:

 

  • 3 grudnia 2019 r. – Łódź,
  • 5 grudnia 2019 r. – Łódź,
  • 10 grudnia 2019 r. – Łódź,
  • 11 grudnia 2019 r. – Piotrków Trybunalski,
  • 13 grudnia 2019 r. – Łowicz,
  • 16 grudnia 2019 r. – Sieradz.

projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

formularz zgłaszania uwag

Wersje archiwalne artykułu

2008-12-01

W ramach zadań publicznych Biuro opracowało:

Dodano Szałowski Jakub godz. 10:24


W oparciu o Uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr Xiv/346/07 z dnia 30.10.2007 roku w sprawie aktualizacji "Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego" Biuro rozpoczęło prace nad aktualizacją Planu.
W ich ramach wykonano:

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

 


 

Wersje archiwalne artykułu