A+
A
A-
.
strona główna
Cont top 1926c3eee76028e567afdb32b034398b443dbc953a84e51dbc084b47c23022a0 Cont bottom 5275d8eab025ffbe51840bed7cc1fe12b2e77a5e49312f263efa2a9ddccd31df

2005-09-02

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

Dodano Szałowski Jakub godz. 11:31
Adres Biura:


al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

tel/fax: 

(42) 630 57 69 do 72

e-mail:

sekretariat@bppwl.lodzkie.pl

ePUAP:

BPPWL_Lodz

Godziny pracy:    pon - pt: 7:30 - 15:30
NIP:    725 10 53 782
Regon:    471279081

Rachunki bankowe:


rachunek bieżący: BANK PEKAO S.A. I O/Łódź 

 
 33 1240 3015 1111 0010 0303 9716

 

ZFŚS:    BANK PEKAO S.A. I O/Łódź   


40 1240 3015 1111 0000 3412 3371

 

Wersje archiwalne artykułu