A+
A
A-
.
strona główna
Cont top 1926c3eee76028e567afdb32b034398b443dbc953a84e51dbc084b47c23022a0 Cont bottom 5275d8eab025ffbe51840bed7cc1fe12b2e77a5e49312f263efa2a9ddccd31df

2005-09-01

Struktura organizacyjna

Dodano Szałowski Jakub godz. 13:40


 


Kontakt:

 Telefon (42) 630 57 69
(42) 630 57 70
(42) 630 57 71
(42) 630 57 72
 Fax.wew. 789
 E-mail: sekretariat@bppwl.lodzkie.pl


Numery wewnętrzne komórek organizacyjnych:


Dyrektor Biura
 101
Roman Sasin
   
Z-ca Dyrektora Biura
 101
Mikołaj Siwiński
   
Główny Księgowy
 120
Paulina Zawadzka
   
Inspektor ochrony danych osobowych 
 114
Magdalena Kmieć
e-mail: kmiec.magdalena@bppwl.lodzkie.pl
   
Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego
 102
Zespół Środowiska i Krajobrazu
 126
Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej
 104
Zespół Realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
 131
Zespół Finansowy 119
Zespół Organizacyjno-Informatyczny
 103
Stanowisko d/s obronnych i informacji
niejawnych
 115
Stanowisko d/s BHP
 106
Koordynator ds. dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej:
 101

Elżbieta Zawadzka

e-mail: zawadzka.elzbieta@bppwl.lodzkie.pl

   
Koordynator ds. dostępności cyfrowej:
 130

Jakub Szałowski

e-mail: jakub.szalowski@bppwl.lodzkie.pl

 

Wersje archiwalne artykułu