A+
A
A-
.
strona główna
Cont top 1926c3eee76028e567afdb32b034398b443dbc953a84e51dbc084b47c23022a0 Cont bottom 5275d8eab025ffbe51840bed7cc1fe12b2e77a5e49312f263efa2a9ddccd31df

2005-08-31

Status prawny

Dodano Szałowski Jakub godz. 12:26
 

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łodzkiego w Łodzi jest jednostką budżetową podległą samorządowi województwa łódzkiego powołaną do życia uchwałą Nr VII/62/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999r.

 

Statut BPPWŁ w Łodzi Uchwała Nr 43/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 1999r.
Zmiany statutu Uchwała Nr 219 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 1999r.
  Uchwała Nr 317/05 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2005r.
  Uchwała Nr 1100/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2010r.
  Uchwała Nr 1268/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie jednolitego statutu Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.
  Uchwała Nr 301/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 marca 2013r.
   
Regulamin organizacyjny BPPWŁ Zarządzenie Nr 7/2010 Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi z dnia 16 sierpnia 2010r.
  Uchwała Nr 1267/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2010r.
  Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łodzkiego w Łodzi z dnia 01 kwietnia 2013r.
  Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łodzkiego w Łodzi z dnia 30 września 2015r.
 

Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łodzkiego w Łodzi z dnia 04 grudnia 2019r.

 

Wersje archiwalne artykułu