Cont_top Cont_bottom

01-12 2008

W ramach zadań publicznych Biuro opracowało:

Dodano Szałowski Jakub godz. 10:24


W oparciu o Uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr Xiv/346/07 z dnia 30.10.2007 roku w sprawie aktualizacji "Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego" Biuro rozpoczęło prace nad aktualizacją Planu.
W ich ramach wykonano:

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

 


 

Wersje archiwalne artykułu