Cont_top Cont_bottom

29-09 2005

Rejestry, ewidencja i archiwa

Dodano Szałowski Jakub godz. 10:24


Prowadzone w Biurze rejestry, ewidencje i archiwa to:

  • rejestr pism przychodzących
  • rejestr zamówień publicznych
  • ewidencja opracowań planistycznych
  • biblioteka
  • rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

 

Wersje archiwalne artykułu