Cont_top Cont_bottom

01-09 2005

Struktura organizacyjna

Dodano Szałowski Jakub godz. 13:40
 
 

Kontakt:

 Telefon (42) 630 57 69
(42) 630 57 70
(42) 630 57 71
(42) 630 57 72
 Fax.wew. 789
 E-mail: sekretariat@bppwl.lodzkie.pl


Numery wewnętrzne komórek organizacyjnych:


Dyrektor Biura
Ewa Paturalska-Nowak
 101
Z-ca Dyrektora Biura
Agnieszka Jaszczyńska
 101
Główny Księgowy
Dorota Rosiak
 120
 
 
Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego
Anna Szymańska
 102
Zespół Środowiska i Krajobrazu
Marta Pabich-Makoska
 126
Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej
Patrycja Czarnecka
 104
Zespół Realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Małgorzata Wrąbel-Budner
 131
Zespół Finansowy
Halina Palęga
119
Zespół Organizacyjno-Informatyczny
Agnieszka Kralkowska-Adamczyk
 103
Stanowisko d/s obronnych i informacji
niejawnych
 Rafał Paras
 115
Stanowisko d/s BHP
 Renata Krakowiak
 106

Wersje archiwalne artykułu