Cont_top Cont_bottom

01-09 2005

Struktura organizacyjna

Dodano Szałowski Jakub godz. 13:40 
 

Kontakt:

 Telefon (42) 630 57 69
(42) 630 57 70
(42) 630 57 71
(42) 630 57 72
 Fax.wew. 789
 E-mail: sekretariat@bppwl.lodzkie.pl


Numery wewnętrzne komórek organizacyjnych:


Dyrektor Biura
 101
Roman Sasin
   
Z-ca Dyrektora Biura
 101
Mikołaj Siwiński
   
Główny Księgowy
 120
Dorota Rosiak
   
Inspektor ochrony danych osobowych 
 114
Magdalena Kmieć
e-mail: kmiec.magdalena@bppwl.lodzkie.pl
   
Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego
 102
Zespół Środowiska i Krajobrazu
 126
Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej
 104
Zespół Realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
 131
Zespół Finansowy 119
Zespół Organizacyjno-Informatyczny
 103
Stanowisko d/s obronnych i informacji
niejawnych
 115
Stanowisko d/s BHP
 106

 

Wersje archiwalne artykułu