Cont_top Cont_bottom

02-09 2005

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

Dodano Szałowski Jakub godz. 11:31
  Adres Biura:
90-051 Łódź, ul. Al. Piłsudskiego 12
tel/fax:  (42) 630 57 69 do 72

e-mail: sekretariat@bppwl.lodzkie.pl

ePUAP: BPPWL_Lodz
Godziny pracy:    pon - pt: 7:30 - 15:30
NIP:    725 10 53 782
Regon:    471279081
Rachunki bankowe:
rachunek bieżący: BANK PEKAO S.A. I O/Łódź  
 33 1240 3015 1111 0010 0303 9716
ZFŚS:    BANK PEKAO S.A. I O/Łódź   
40 1240 3015 1111 0000 3412 3371

 

Wersje archiwalne artykułu