A+
A
A-
.
strona główna
Cont_top Cont_bottom

2020-08-27

Nabór kandydatów do pracy na stanowisko: głównego specjalisty w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym.

Dodano Szałowski Jakub godz. 09:23


Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: głównego specjalisty w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Wyniki naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w wymiarze ½ etatu została wybrana: p. Barbara Zalega zamieszkała w Piotrkowie Trybunalskim.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada umiejętności i kwalifikacje określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się wiedzą merytoryczną i doświadczeniem zawodowym wymaganymi w ogłoszeniu o naborze.

Dyrektor Biura

Roman Sasin

Wersje archiwalne artykułu