Cont_top Cont_bottom

19-10 2018

Przetarg nieograniczony: Badanie: „Identyfikacja układów ruralistycznych o istotnych wartościach krajobrazowych i kulturowych w skali województwa łódzkiego i ich waloryzacja pod kątem rekomendacji do wyznaczania krajobrazów priorytetowych”.

Dodano Szałowski Jakub godz. 12:07


PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony:

Badanie: „Identyfikacja układów ruralistycznych o istotnych wartościach krajobrazowych i kulturowych w skali województwa łódzkiego i ich waloryzacja pod kątem rekomendacji do wyznaczania krajobrazów priorytetowych”.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

SIWZ

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

 

ZAŁĄCZNIKI DO OPZ

 

INFORMACJA Z PUBLICZNEJ SESJI OTWARCIA OFERT

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Wersje archiwalne artykułu