Cont_top Cont_bottom

17-02 2017

Termin kontroli: 21 grudnia 2016 r. – 11 stycznia 2017 r.

Dodano Szałowski Jakub godz. 13:00


Temat kontroli:

 

Przestrzeganie zasady trwałości i projektu RPRD PT RPO WŁ na 2013 rok oraz przechowywania i archiwizacji dokumentacji, w tym sposoby zabezpieczania dokumentacji dotyczącej realizacji projektu RPRD PT RPO WŁ na rok 2013.

 

Kontrolujący:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kontroli i Skarg