Cont_top Cont_bottom

17-02 2017

Termin kontroli: 06 lipca 2016 r. – 28 lipca 2016 r.

Dodano Szałowski Jakub godz. 12:54


Temat kontroli:

 

Prawidłowość i rzetelność naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i inych pobieranych przez ZUS, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń ubezpieczenia społecznego i i ich wypłacanie i rozliczanie; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych w okresie 0d 01.01. 2013 r. do 31.12.2015 r.

 

Kontrolujący:

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Łodzi

Wersje archiwalne artykułu