Cont_top Cont_bottom

17-02 2017

Termin kontroli: 19 maja 2016 r. – 17 czerwca 2016 r.

Dodano Szałowski Jakub godz. 12:50


Temat kontroli:

 

Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz kontrola finansowa, na podstawie wniosków o płatność za okres od 1.08.2015 r. do 30.09.2015 r.

 

Kontrolujący:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kontroli i Skarg