Cont_top Cont_bottom

17-02 2017

Termin kontroli: 09 grudnia 2015 r. – 12 stycznia 2016 r.

Dodano Szałowski Jakub godz. 12:30


Temat kontroli:

 

Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ oraz kontrola finansowa, na podstawie wniosku o płatność za I kw. 2015 r.

 

Kontrolujący:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kontroli i Skarg

Wersje archiwalne artykułu