Cont_top Cont_bottom

22-06 2016

Przetarg nieograniczony: "Dostawa i instalacja 7 sztuk oprogramowania zawierającego funkcje wprowadzania, gromadzenia, analizowania oraz wizualizacji danych geoprzestrzennych"

Dodano Szałowski Jakub godz. 14:23


PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na

 

"Dostawę i instalację 7 sztuk oprogramowania zawierającego funkcje wprowadzania, gromadzenia, analizowania oraz wizualizacji danych geoprzestrzennych.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

SIWZ

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA ZAŁ. NR 7

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wersje archiwalne artykułu