Cont_top Cont_bottom

11-01 2016

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

Dodano Szałowski Jakub godz. 11:09


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych


§ 18.1.

 

Do zakresu działania Stanowiska ds. Obronnych i Informacji Niejawnych należy w szczególności:

  1. opracowywanie planu działania Biura w zakresie obronności i bezpieczeństwa publicznego, realizacja zadań planowych oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania ww. zadań,
  2. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wersje archiwalne artykułu