Cont_top Cont_bottom

22-12 2015

Termin kontroli: 03 września 2015 r. – 30 września 2015 r.

Dodano Szałowski Jakub godz. 09:50


Temat kontroli:

 

Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ oraz kontrola finansowa, na podstawie wniosku o płatność za IV kw. 2014 r.

Wersje archiwalne artykułu