Cont_top Cont_bottom

22-12 2015

Termin kontroli: 23 czerwca 2015 r. – 24 lipca 2015 r.

Dodano Szałowski Jakub godz. 09:47


Temat kontroli:

 

Kontrola projektu „Plan Realizacji Działań Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2015”, realizowanego w ramach działania VII.1 Pomoc techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ, priorytetu VII Pomoc Techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013.

Wersje archiwalne artykułu