Cont_top Cont_bottom

22-12 2015

Termin kontroli: 25 marca 2015 r. – 10 kwietnia 2015 r.

Dodano Szałowski Jakub godz. 09:43


Temat kontroli:

 

Dokonywanie wydatków z uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych, sprawozdawczości budżetowej i inwentaryzacji za badany okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wersje archiwalne artykułu