Cont_top Cont_bottom

13-03 2015

Termin kontroli: 27 listopada 2014 r.

Dodano Szałowski Jakub godz. 12:25


Temat kontroli:

 

Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosku o płatność za IV kw. 2013 r.

Wersje archiwalne artykułu