Cont_top Cont_bottom

13-08 2014

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

Dodano Szałowski Jakub godz. 12:51


 

NAZWA Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim
OPIS W rejestrze zamieszczane są wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim zarejestrowane w Pracowni Realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego

SPOSÓB UDOSTEPNIANIA DANYCH

Biuletyn Informacji Publicznej Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
WERSJE ARCHIWALNE Wersje archiwalne rejestrów - lata 2003-VI.2013, dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
OSOBA PROWADZĄCA

42 630-57-69 do 72, wew. 132

 

 

 

 

 

 

 

Wersje archiwalne artykułu