Cont_top Cont_bottom

07-06 2013

Termin kontroli: 7– 20 marca 2013 r.

Dodano Szałowski Jakub godz. 08:58


Temat kontroli:

 

Analiza gospodarki finansowej pod kątem przestrzegania zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i jej przepisami wykonawczymi oraz w zakresie stosowania obowiązujących procedur wewnętrznych jednostki w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Wersje archiwalne artykułu