A+
A
A-
.
strona główna
Cont_top Cont_bottom

1 wersja archiwalna artykułu Zespół Środowiska i Krajobrazu

09-08 2005

Zakres działania

Dodano Szałowski Jakub godz. 15:09


Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych

§ 14.

Do zakresu działania Pracowni Transportu i Infrastruktury Technicznej należy:

   1. sporządzanie opracowań studialnych i projektowych, z zakresu sieci drogowej i kolejowej, komunikacji zbiorowej, transportu intermodalnego i infrastruktury technicznej,
   2. prowadzenie analiz i wykonywanie opracowań związanych z programami i koncepcjami krajowymi i wojewódzkimi, w zakresie transportu i infrastruktury technicznej,
   3. aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ocena zgodności opracowań planistycznych z tym planem w zakresie wymienionym w pkt. 1 niniejszego paragrafu,
   4. analiza strategii rozwojowych i opracowań studialnych gmin i powiatów samorządowych województwa dotyczących transportu i infrastruktury technicznej,
   5. koordynacja problematyki związanej z zadaniami dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych w zakresie transportu i infrastruktury technicznej,
   6. opiniowanie projektów opracowań planistycznych z obszaru województwa w zakresie transportu i infrastruktury technicznej.

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
18 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-10-08 12:31:51 Szałowski Jakub
17 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-09-06 11:21:24 Szałowski Jakub
16 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-09-06 11:08:34 Szałowski Jakub
15 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-09-06 10:49:28 Szałowski Jakub
14 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-09-06 10:44:47 Szałowski Jakub
13 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-09-06 10:42:02 Szałowski Jakub
12 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-09-06 10:23:53 Szałowski Jakub
11 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-09-06 10:17:22 Szałowski Jakub
10 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-09-06 10:16:47 Szałowski Jakub
9 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-09-06 10:06:31 Szałowski Jakub
8 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-08-28 14:33:27 Szałowski Jakub
7 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-08-27 16:27:19 Szałowski Jakub
6 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-08-27 16:26:33 Szałowski Jakub
5 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-08-27 09:22:22 Szałowski Jakub
4 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-08-27 08:39:22 Szałowski Jakub
3 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2008-12-09 12:26:18 Szałowski Jakub
2 Zakres działania 2008-12-08 13:27:10 Szałowski Jakub
1 Zakres działania 2005-09-08 15:47:00 Szałowski Jakub
0 Pracownia Transportu i Infrastruktury Technicznej 2010-11-25 12:09:27 Szałowski Jakub
0 Pracownia Opracowań Branżowych 2013-05-07 11:47:56 Szałowski Jakub
0 Pracownia Opracowań Branżowych 2013-05-07 13:38:39 Szałowski Jakub
0 Pracownia Opracowań Branżowych 2016-01-11 10:47:20 Szałowski Jakub
0 Pracownia Opracowań Branżowych 2019-12-27 09:52:34 Szałowski Jakub
0 Pracownia Opracowań Branżowych 2019-12-27 09:53:02 Szałowski Jakub
0 Zespoół Środowiska i Krajobrazu 2019-12-27 09:55:19 Szałowski Jakub
0 Zespół Środowiska i Krajobrazu 2019-12-27 09:55:30 Szałowski Jakub
0 Zespół Środowiska i Krajobrazu 2019-12-27 12:37:24 Szałowski Jakub
0 Zespół Środowiska i Krajobrazu 2019-12-27 12:38:00 Szałowski Jakub

Przejdź do aktualnego artykułu Zespół Środowiska i Krajobrazu