Cont_top Cont_bottom

1 wersja archiwalna artykułu Funkcje i zadania Biura

12-01 2008

Przedmiot działania i kompetencje

Dodano Szałowski Jakub godz. 01:01


STATUT
Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

2. Zakres działania Biura

§3

Przedmiotem działania Biura jest planowanie i gospodarka przestrzenna.

§4

1. Zadaniem Biura jest:
          * prowadzenie analiz i studiów w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa,
          * formułowanie koncepcji polityki przestrzennej województwa,
          * opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a także innych dokumentów planistycznych wskazanych przez Zarząd Województwa.
2. W zakresie tej działalności Biuro współpracuje w szczególności z jednostkami samorządu lokalnego, samorządem gospodarczym i zawodowym, szkołami wyższymi i placówkami naukowo - badawczymi.
3. Biuro realizuje także zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego.

§5

Biuro może także wykonywać opracowania dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych na podstawie umów i porozumień.

§6

Biuro w wykonywaniu swych zadań działa na podstawie rocznego programu prac podlegającego zatwierdzeniu przez Zarz±d Województwa Łódzkiego.

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
30 Przedmiot działania i kompetencje 2010-11-25 11:49:25 Szałowski Jakub
29 Przedmiot działania i kompetencje 2010-09-06 10:42:36 Szałowski Jakub
28 Przedmiot działania i kompetencje 2010-09-06 10:34:32 Szałowski Jakub
27 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-27 14:32:13 Szałowski Jakub
26 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 15:22:46 Szałowski Jakub
25 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 15:06:31 Szałowski Jakub
24 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 15:05:01 Szałowski Jakub
23 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 12:29:13 Szałowski Jakub
22 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 12:28:36 Szałowski Jakub
21 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 12:22:16 Szałowski Jakub
20 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 12:21:32 Szałowski Jakub
19 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 11:31:10 Szałowski Jakub
18 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 11:27:57 Szałowski Jakub
17 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 10:06:47 Szałowski Jakub
16 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 09:59:24 Szałowski Jakub
15 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 09:58:38 Szałowski Jakub
14 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 09:54:33 Szałowski Jakub
13 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 07:52:05 Szałowski Jakub
12 Przedmiot działania i kompetencje 2010-08-26 07:49:21 Szałowski Jakub
11 Przedmiot działania i kompetencje 2010-01-15 14:15:58 Szałowski Jakub
10 Przedmiot działania i kompetencje 2009-10-07 14:37:20 Szałowski Jakub
9 Przedmiot działania i kompetencje 2008-12-08 13:39:12 Szałowski Jakub
8 Przedmiot działania i kompetencje 2008-12-08 13:38:18 Szałowski Jakub
7 Przedmiot działania i kompetencje 2008-12-08 13:06:44 Szałowski Jakub
6 Przedmiot działania i kompetencje 2008-12-08 13:01:09 Szałowski Jakub
5 Przedmiot działania i kompetencje 2008-12-08 13:00:24 Szałowski Jakub
4 Przedmiot działania i kompetencje 2008-12-08 12:59:40 Szałowski Jakub
3 Przedmiot działania i kompetencje 2005-09-08 14:23:00 Szałowski Jakub
2 Przedmiot działania i kompetencje 2008-12-01 09:51:15 Szałowski Jakub
1 Przedmiot działania i kompetencje 1970-01-01 01:00:00 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2013-05-07 09:48:47 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2013-05-07 09:50:51 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2013-05-07 09:51:29 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2013-05-07 10:38:15 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2013-05-07 10:54:31 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2013-05-07 10:54:31 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2013-05-07 12:38:07 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2013-05-07 13:35:39 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2013-09-20 12:08:46 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2016-01-11 10:47:42 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2016-01-11 10:49:05 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2016-01-11 11:07:01 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2016-01-11 11:20:57 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2016-01-11 11:31:20 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2013-05-07 09:57:46 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2018-05-15 14:33:12 Szałowski Jakub
0 Przedmiot działania i kompetencje 2010-11-25 11:49:55 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2013-05-07 09:28:48 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2013-05-07 09:28:48 Szałowski Jakub
0 Funkcje i zadania Biura 2013-05-07 09:47:25 Szałowski Jakub

Przejdź do aktualnego artykułu Funkcje i zadania Biura