Cont_top Cont_bottom

10-07 2008

Termin kontroli: 12.05.2008 - 20.05.2008

Dodano Szałowski Jakub godz. 12:16


Temat kontroli: 

Ocena merytoryczna działalności Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w II półroczu 2007 r.

Wersje archiwalne artykułu