Cont_top Cont_bottom

09-01 2006

Termin kontroli: 03.11.2005 - 24.11.2005

Dodano Szałowski Jakub godz. 15:22


Temat kontroli:   

  1. Analiza wybranych wydatków z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli oraz prowadzenia postępowania względnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w okresie 01.01.2004 - 30.09.2005

  2. Wykonywanie postanowień Uchwały Nr XXII/274/2000 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 29.08.2000 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Badany okres: 01.01.2002 - 31.12.2004

Wersje archiwalne artykułu