A+
A
A-
.
strona główna
Cont_top Cont_bottom

1 wersja archiwalna artykułu Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

11-28 2008

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

Dodano Szałowski Jakub godz. 01:01


Adres Biura:
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3

tel/fax.    (42) 630 57 69 do 72
e-mail:    sekretariat@bppwl.lodzkie.pl
    
Godziny pracy:    pon - pt: 8:00 - 16:00


NIP:    725 10 53 782
Regon:    471279081


Rachunki bankowe:
rachunek bieżący:    BANK PEKAO S.A. I O/Łódź  
 33 1240 3015 1111 0010 0303 9716

ZFŚS:    BANK PEKAO S.A. I O/Łódź   
40 1240 3015 1111 0000 3412 3371

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR

Przejdź do aktualnego artykułu Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi