Cont_top Cont_bottom

08-12 2008

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego

Dodano Szałowski Jakub godz. 14:27


zatwierdzony Uchwałą Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 249 z dnia 10 października 2002 roku, poz. 3166)

Uchwała zatwierdzająca (pdf)
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (wersja pdf, 65Mb)
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (wersja html)
Wersje archiwalne artykułu